Rechtstaatlichkeit

Om internationella bortföranden av barn i Japan 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
179 Supporters 179 in European Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren redogör för sitt problem, varvid han anger att hans japanska hustru har bortfört hans två barn som har franskt och japanskt medborgarskap samt hävdar att Japan bryter mot Haagkonventionen från1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, som landet ratificerade 2014. Han påpekar att japansk lagstiftning inte föreskriver något om delad vårdnad, umgängesrätt eller om att icke-japanska föräldrar har rätt att träffa sina barn. Han ber följaktligen Europaparlamentet att uppmana Japan att göra allt som krävs för att förhindra ytterligare brott mot nationell och internationell rätt, framför allt mot FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international