Augstas kvalitātes Eiropas izglītība visiem

Petitioner not public
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Eiropas nākotne ir atkarīga no izglītības, no tā, kā pilsoņus māca un kā viņi mācās. Kopējiem izglītības mērķiem, kas atspoguļo ES pamatvērtības, jābūt šodienas izaicinājumu risinājuma pamatā Iedibināt daudzpusīgu diskusiju/sadarbības platformu ieinteresēto pušu starpā, kur vecāki, skolotāji un audzinātāji, studenti, sociālie partneri un lēmumu pieņēmēji ierosinātu, apspriestu un formulētu Eiropas politiku attiecībā uz kvalitatīvu, plurālistisku un uz stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu īstenošanu orientētu izglītības modeli sākumizglītības un vidējās izglītības līmenī visiem Eiropas iedzīvotājiem. Iedibināt ceļvedi, lai realizētu šo modeli, kas iespējami vainagotos ar Eiropas bakalaureātu, – turpmāko paaudžu attīstības labā, kā to paredz Lisabonas līgums

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now