Za kvalitní evropské vzdělání pro všechny

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropská komise
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Budoucnost Evropy závisí na vzdělání, na způsobech výuky a učení se občanů. Společné výchovné cíle, které odráží základní hodnoty EU by měly být základem při řešení dnešních výzev Vytvořit základnu diskuse a spolupráce pro vsechny partnery kde by rodiče, učitelé, studenti, sociálni partneři, vychovatelé a všichni kteří jsou zapojeni do rozhodovacího procesu navrhovali, projednávali a formulovali kvalitní, pluralitní evropskou politiku pro vytvoření vzdělávacího modelu na úrovni základního a středního stupně pro všechny Evropany a v souladu se strategií EU 2020. Sestavit plán na zavedení vzdělávacího modelu, zakončeného případně evropskou maturitní zkouškou, ve prospěch budoucích generací, jak to předpokládá Lisabonská smlouva

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now