Ευρωπαϊκή Παιδεία Υψηλής Ποιότητας για Όλους

Petitioner not public
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την Παιδεία, τον τρόπο που εκπαιδεύονται οι πολίτες, τον τρόπο που μαθαίνουν. Για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις πρέπει να βάλουμε στο επίκεντρο της οποιαδήποτε λύσης κοινούς στόχους για την παιδεία που να αντανακλούν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημιουργία μια πλατφόρμας διαλόγου και συνεργασίας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων, στο πλαίσιο της οποίας γονείς, δάσκαλοι, μαθητές, κοινωνικοί εταίροι και οι αποφασίζοντες θα προτείνουν, θα συζητήσουν και θα διατυπώσουν μια ευρωπαϊκή πολιτική για ένα εκπαιδευτικό μοντέλο, ποιοτικό, πλουραλιστικό και στραμμένο προς την ΕΕ του 2020 για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλων των ευρωπαίων. Εκπόνηση ενός χάρτη πορείας για την υλοποίηση του προαναφερθέντος εκπαιδευτικού μοντέλου, που θα έχει ως πιθανό τελικό στόχο την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού απολυτηρίου, προς όφελος των μελλοντικών γενεών, όπως προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now