Europæisk uddannelse af høj kvalitet for alle

Petitioner not public
Petition is directed to
Europa-Kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Europas fremtid afhænger af uddannelse, hvordan borgerne uddannes, hvordan de lærer. Fælles uddannelsesmål, der afspejler EU’s fundamentale værdier, bør være I centrum for løsningen af de aktuelle udfordringer Der bør etableres et fælles forum for diskussion og samarbejde, hvor forældre, lærere, elever, studerende, arbejdsmarkedets parter, uddannelseseksperter og politikere kan fremlægge ideer, debattere og formulere en europæisk politik for en pluralistisk EU 2020-orienteret uddannelsesmodel af høj kvalitet på alle skoleniveauer for alle europæere. Der bør udvikles et roadmap for at implementere denne uddannelsesmodel, evt med sigte på European Baccalaureate, til glæde for fremtidige generationer, som forudset i Lissabontraktaten

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now