Oideachas Eorpach Ardcháilíochta do Chách

Petitioner not public
Petition is directed to
Europäische Komission
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Tá todhchaí na hEorpa ag brath ar an Oideachas, ar an gcaoi ina gcuirtear oideachas ar shaoránaigh, ar an gcaoi ina bhfoghlaimíonn siad. Cuspóirí coiteanna oideachais bunaithe ar luachanna bunúsacha an Aontais Eorpaigh, sin é ba cheart a bheith mar chroílár an réitigh ar na dúshláin atá romhainn sa lá atá inniu ann Ardán plé/comhair a bhunú do na geallsealbhóirí uile, ina mbeidh tuismitheoirí, múinteoirí, comhpháirtithe sóisialta, oideoirí, agus lucht déanta cinntí i mbun plé, díospóireachta agus foirmliú beartais Eorpaigh chun samhail oideachasúil ar leibhéal na bunscolaíochta agus na meánscolaíochta a bhaint amach do mhuintir na hEorpa uile, samhail a bheidh iolraíoch, ar ardcháilíocht agus dírithe ar An Eoraip 2020. Treochlár a bhunú chun an tsamhail oideachasúil sin a chur chun feidhme; d’fhéadfadh go dtiocfadh mar bhuaicphointe as an treochlár sin Baccalaureate Eorpach a rachadh chun sochair do na glúine atá le teacht, mar a fhoráiltear i gConradh Liospóin

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now