Hoogwaardig Europees Onderwijs voor Iedereen

Petitioner not public
Petition is directed to
Europese Commissie
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

De toekomst van Europa wordt bepaald door de kwaliteit van ons onderwijs, hoe we onze burgers scholen, hoe zij leren. Gezamenlijke en op onze Europese waarden geënte leerdoelen zijn het uitgangspunt voor de aanpak van de uitdagingen van vandaag en morgen Creëer een multi-stakeholder discussie en samenwerkingsplatform waar ouders, leraren, studenten en leerlingen, sociale partners, opleiders en politici voorstellen doen en met elkaar in debat gaan met als doel een Europees beleid te formuleren om te komen tot een hoogwaardig en pluralistisch stelsel van funderend onderwijs voor de alle EU-burgers in 2020. Formuleer een stappenplan om tot de implementatie van dit nieuwe onderwijsstelsel te komen, mogelijk uitmondend in een Europees Baccalaureaat. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstellingen van het Verdrag van Lissabon

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now