Kõrgetasemeline euroopa haridus kõigile

Petitioner not public
Petition is directed to
Euroopa Komisjon
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Euroopa tulevik peitub hariduses, kodanike koolituses, õppimises. Ühised hairduseesmärgid, mis peegeldavad EL'i põhiväärtusi, peavad olema tänastele väljakutsetele otsitavate lahenduste keskpunktiks Arendada mitmepoolset arutelu, koostööd, kus on esindatud lapsevanemad, õpetajad, üliõpilased, sotsiaalpartnerid, haridustöötajad ning otsustajad, kes pakuvad välja, arutavad ning sõnastavad Euroopa hariduspoliitika, mis tagab kvaliteetse, mitmekülgse ning EL 2020-le suunatud haridusmudeli kõidele eurooplastele alg- ja põhikooli tasemel. Koostada nimetatud haridusmudeli saavutamiseks tegevuskava, mis võiks tipneda euroopa bakalauruskraadiga, Lissaboni lepingus ettenähtud tulevikupõlvkondade heaks

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now