Висококачествено европейско образование за всички

Petitioner not public
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Бъдещето на Европа зависи от образованието, от това как са обучавани гражданите, от това как те учат. Общоприети образователни цели, отразяващи основните ценности на Европейския съюз, трябва да бъдат поставени в сърцевината на решенията на предизвикателствата, които поставя пред нас днешният ден Да се установи дискусионна платформа, на която родители, учители, студенти, социални партньори, специалисти по образованието и ръководители, упълномощени да вземат решения, ще предлагат, обсъждат и формулират Европейска политика за висококачествен и плуралистичен образователен модел, съобразен с целите на стратегията "Европа 2020" и засягащ както основното, така и средното образование. Да се установи дългосрочен конкретен план за реализирането на този модел, по възможност достигащ до Европейска диплома за средно образование, в полза на бъдещите поколения, както е предвидено от Лисабонския договор

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now