Högklassig europeisk utbildning för alla

Petitioner not public
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Europas framtid beror på hur utbildningen utformas, på hur medborgare utbildas, och hur de tar till sig utbildningen. Gemensamma utbildningsmål som reflekterar EU:s grundläggande värderingar är av central vikt för att finna en lösning på dagens utmaningar Skapa ett nätverk där föräldrar, lärare, elever, fackföreningar och beslutsfattare föreslår, debatterar och formulerar en europeisk politik för ett utbildningsprogram för EU 2020 som omfattar grundskola och gymnasieskola för alla européer och bygger på kvalitet och mångfald. Utforma en agenda för att verkställa den ovannämnda utbildningsmodellen, som möjligtvis kulminerar i en europeisk studentexamen för framtida generationer i enlighet med Lissabonfördraget

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now