Visoka kakovost Evropskega izobraževanje za vse

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropska komisija
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Prihodnost Evrope je odvisna od izobraževanja in usposabljanja ter načina učenja državljanov. Bistvo rešitev za sedanje izzive morajo biti skupni cilji na področju izobraževanja, ki odražajo temeljne vrednote EU Vzpostaviti razpravo med vsemi zainteresiranimi stranmi in platformo za sodelovanje, kjer bodo straši, učitelji, študenti, socialni partnerji, izobrževalno osebje in tisti, ki odločajo, predlagali, razpravljali in oblikovali evropsko politiko za kakovosten in pluralističen model izobrževanja na osnovno- in srednješolski ravni za vse v Evropi, ki bo usmerjen k ciljem strategije Evropa 2020. Oblikovati načrt izvajanja tega modela izobrževanja, ki se bo v dobro prihodnjih generacij po možnosti zaključilo z evropsko maturo, kakor je določeno v Lizbonski pogodbi.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now