Uttalanden från parlamenten

openPetition ger relevanta petitioner till parlamenten.

Petitioner somopenPetition Quorom ska vidarebefordras till de valda representanterna för det behöriga parlamentet med en begäran om yttrande.


Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu