Uttalanden från parlamenten

openPetition ger relevanta petitioner till parlamenten.

Petitioner somopenPetition Quorom ska vidarebefordras till de valda representanterna för det behöriga parlamentet med en begäran om yttrande.


Gemeindevertretung Schauenburg

Yttrande till openPetition Keine Steuererhöhung der Gemeinde Schauenburg

Svar Antal Andel
Obesvarat 20 52,6%
Inte efterfrågad, ingen e-postadress tillgänglig 8 21,1%
Tekniska problem gör att e-mailet inte är tillgängligt. 5 13,2%
Jag håller med / håller med till mesta del 2 5,3%
Jag avstår 1 2,6%
Jag håller inte med 1 2,6%
Inget yttrande 1 2,6%

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu