Uttalanden från parlamenten

openPetition tar med relevanta framställningar till parlamenten.


Framställningar som når openPetition Quorum vidarebefordras till de förtroendevalda för det ansvariga parlamentet med en begäran om yttrande.

Det finns för närvarande inga motsvarande poster.

Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu