mnenja parlamentov

openPetition predloži parlamentom ustrezne peticije.

peticije, kiopenPetition sklepčnost dosežene posredujejo izvoljenim predstavnikom pristojnega parlamenta s prošnjo za mnenje.


Pomagajte povečati udeležbo državljanov. Želimo, da bi bili vaši pomisleki slišani in hkrati ostali neodvisni.

Promovirajte zdaj