Izjave parlamentov

openPetition vloži ustrezne peticije v parlamente.

Peticije, ki jihopenPetition sklepčnost se pošlje izvoljenim predstavnikom pristojnega parlamenta s prošnjo za mnenje.


Pomagajte okrepiti državljansko udeležbo. Želimo, da se vaše skrbi zaslišijo, vendar ostanemo neodvisni.

Promocija zdaj