Izjave parlamentov

openPetition vloži ustrezne peticije v parlamente.

Peticije, ki jihopenPetition sklepčnost se pošlje izvoljenim predstavnikom pristojnega parlamenta s prošnjo za mnenje.


Gemeindevertretung Schauenburg

Pripombe na odprto peticijo Keine Steuererhöhung der Gemeinde Schauenburg

odgovor številka delež
še brez odgovora 20 52,6%
Ni zahtevano, e-poštni naslov ni na voljo 8 21,1%
E-pošta tehnično ni na voljo 5 13,2%
Strinjam se / pretežno se strinjam 2 5,3%
Vzdržim se 1 2,6%
Se ne strinjam 1 2,6%
Nimam mnenja 1 2,6%

Pomagajte okrepiti državljansko udeležbo. Želimo, da se vaše skrbi zaslišijo, vendar ostanemo neodvisni.

Promocija zdaj