Parlamentų pareiškimai

openPetition teikia atitinkamus peticijas parlamentams.

Peticijos, kadopenPetition kvorumas perduodama kompetentingo Parlamento išrinktiems atstovams su prašymu pareikšti nuomonę.


Padėkite stiprinti pilietinį dalyvavimą. Mes norime, kad jūsų susirūpinimas būtų išgirstas, išliekant nepriklausomam.

Reklamuokite dabar