Prohlášení parlamentů

openPetition předkládá parlamentům příslušné petice .

Petice, které openPetition kvorum se zasílá voleným zástupcům příslušného parlamentu se žádostí o stanovisko .


Gemeindevertretung Schauenburg

Připomínky k otevřené petici Keine Steuererhöhung der Gemeinde Schauenburg

odpověď číslo podíl
nezodpovězený 20 52,6%
Není požadováno, není k dispozici žádná e-mailová adresa 8 21,1%
E-mail není technicky dostupný 5 13,2%
Souhlasím / převážně souhlasím 2 5,3%
Zdržuji se hlasování 1 2,6%
Odmítám 1 2,6%
Žádný názor 1 2,6%

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní