Prohlášení parlamentů

openPetition předkládá parlamentům příslušné petice .

Petice, které openPetition kvorum se zasílá voleným zástupcům příslušného parlamentu se žádostí o stanovisko .


Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní