становища на парламентите

openPetition внася съответните петиции в парламентите.

петиции, чеopenPetition кворум достигнатите се изпращат на народните избраници от ресорния парламент с искане за становище.


Помогнете за увеличаване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега