Изявления на парламентите

openPetition внася съответните петиции в парламентите.

Петиции, коитоopenPetition кворум се изпращат на избраните представители на компетентния парламент с искане за становище.


Gemeindevertretung Schauenburg

Коментари по отворената петиция Keine Steuererhöhung der Gemeinde Schauenburg

отговор брой дял
неотговорен 20 52,6%
Не се изисква, няма наличен имейл адрес 8 21,1%
Електронната поща не е технически достъпна 5 13,2%
Съгласен съм / предимно съм съгласен 2 5,3%
Въздържам се 1 2,6%
Отказвам 1 2,6%
Няма мнение 1 2,6%

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега