Изявления от парламентите

openPetition внася съответните петиции в парламентите.


Петициите, които достигат openPetition кворума се препращат до избраните представители на отговорния парламент с искане за становище.

В момента няма съответстващи записи.

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега