γνώμες των κοινοβουλίων

openPetition φέρνει σχετικές αναφορές στα κοινοβούλια.

αιτήσεις πουopenPetition Απαρτία διαβιβάζονται στους εκλεγμένους αντιπροσώπους του αρμόδιου κοινοβουλίου με αίτημα γνωμοδότησης.


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα