Δηλώσεις των κοινοβουλίων

openPetition υποβάλλει σχετικές αναφορές στα κοινοβούλια.

Αναφορές ότι ηopenPetition Απαρτία διαβιβάζεται στους αιρετούς αντιπροσώπους του αρμόδιου Κοινοβουλίου με αίτημα γνωμοδότησης.


Gemeindevertretung Schauenburg

Απόψεις για την openPetition Keine Steuererhöhung der Gemeinde Schauenburg

Απάντηση Αριθμός Ποσοστό
Καμία απάντηση 20 52,6%
Δεν ζητήθηκε, δεν υπάρχει διαθέσιμη διεύθυνση e-mail 8 21,1%
Το email δεν μπορεί να βρεθή για τεχνικούς λόγους 5 13,2%
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ 2 5,3%
Απέχω 1 2,6%
Διαφωνώ 1 2,6%
Καμία επίσημη δήλωση 1 2,6%

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα