deklaratat e parlamenteve

openPetition sjell peticione përkatëse për parlamentet .

Peticione që openPetition kuorum do t'i përcillen përfaqësuesve të zgjedhur të parlamentit përgjegjës me një kërkesë për një opinion.


Gemeindevertretung Schauenburg

deklaratat mbi openPetition Keine Steuererhöhung der Gemeinde Schauenburg

përgjigje numër përqindje
nuk përgjigjet akoma 20 52,6%
Nuk është kërkuar, nuk ka adresë e-mail në dispozicion 8 21,1%
emaili është teknikisht i paarritshëm 5 13,2%
Pajtohem / kryesisht pajtohem 2 5,3%
Unë heq dorë 1 2,6%
nuk bie dakort 1 2,6%
Asnjë deklaratë 1 2,6%

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani