Vyhlásenia parlamentov

openPetition predkladá parlamentom príslušné petície .

Petície, ktoré openPetition kvórum bolo dosiahnuté, bude zaslané voleným zástupcom príslušného parlamentu so žiadosťou o stanovisko .


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz