Vyhlásenia parlamentov

openPetition predkladá parlamentom príslušné petície .

Petície, ktoré openPetition kvórum bolo dosiahnuté, bude zaslané voleným zástupcom príslušného parlamentu so žiadosťou o stanovisko .


Gemeindevertretung Schauenburg

Pripomienky k openPetition Keine Steuererhöhung der Gemeinde Schauenburg

odpoveď číslo podiel
neodpovedané 20 52,6%
Nie je požadované, e-mailová adresa nie je k dispozícii 8 21,1%
E-mail je technicky nedostupný 5 13,2%
Súhlasím / prevažne súhlasím 2 5,3%
Zdržiavam sa hlasovania 1 2,6%
Odmietam 1 2,6%
Žiadny názor 1 2,6%

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz