Vyhlásenia parlamentov

openPetition prináša relevantné petície do parlamentov.


Petície, ktoré sa dostanú do openPetition kvóra sa postúpia voleným zástupcom zodpovedného parlamentu so žiadosťou o stanovisko.

Momentálne neexistujú žiadne zodpovedajúce záznamy.

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz