Standpunten van parlementen

openPetition brengt relevante petities naar parlementen.

petities die deopenPetition minimumaantal bereikt hebben, worden aan de gekozen vertegenwoordigers van het bevoegde Parlement gestuurd met een verzoek tot stellingsinname.


Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je zorgen kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu promoten