Izjave od strane parlamenata

openPetition podnosi relevantne peticije parlamentima.

peticije kojeopenPetition kvorum donesene prosljeđuju se izabranim predstavnicima nadležnog parlamenta sa zahtjevom za mišljenje.


Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada