Din röst skapar förändring


Plattform för framställningar och politisk dialog

14 miljoner personer engagerar sig på vår plattform för att aktivt ta itu med sociala problem.

Varje dag har människor framgång med online-petitioner. Vi stödjer din kampanj från skapande till leverans.

openPetition är politiskt neutral, ideell och oberoende. Vi ger varje person en röst - oavsett hur stor eller liten din oro är.

Vad vill du förändra idag?

lyckade problem — Europeiska Unionen

Dessa initiativ har uppnått eller delvis uppfyllt sina mål. Initiativtagarna bestämmer när ett initiativ har lyckats.

Framställningar till EU på andra språk

Region: Schweiz
Framgång
Migration
155 Signaturer
2023-05-26 avslutad
Region: Ebbs
Framgång
Miljö
339 Signaturer
2023-07-07 avslutad
88 Signaturer
2023-03-19 avslutad
12 019 Signaturer
2023-06-22 avslutad

Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu