Petice, kampaně, občanské iniciativy

openPetition vás podporuje při zahájení petice: Vytvářejte, propagujte a sbírejte podpisy. Takto vytvoříte změnu.

Diskutujte o důležitých problémech s ostatními v parlamentu a radte členům parlamentu o jejich politických rozhodnutích!

Zůstaňte spolu s 12.798.866 lidmi informováni o problémech, které se vás týkají:

Úspěšné obavy

Tyto iniciativy dosáhly nebo částečně splnily svůj cíl. Když je iniciativa úspěšná, iniciátoři se rozhodnou.

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní