Andragender, kampagner,
borgerinitiativer

openPetition understøtter dig i at starte et andragende: Opret, offentliggør, indsaml signaturer. Sådan skaber du forandring.

Diskuter vigtige spørgsmål med andre i parlamentet og rådgive parlamentsmedlemmer om deres politiske beslutninger!

Hold dig informeret om problemer, der påvirker dig sammen med 12.798.797

Succesfulde anliggender

Disse initiativer har nået eller har delvist opfyldt deres mål. Hvornår et initiativ er vellykket, beslutter initiativtagerne.

Hjælp med til at styrke borgerdeltagelse. Vi ønsker at gøre dine bekymringer hørt, mens du forbliver uafhængig.

Donere nu