Uspješne brige

Te su inicijative postigle ili djelomično ispunile svoj cilj. Kad je inicijativa uspješna, inicijatori odlučuju. Što vaše obveze i molbe mogu učiniti, naučit ćete ovdje.

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ostanete neovisni.

Promovirajte sada