Peticije, kampanje, građanske inicijative

openPetition vas podržava u pokretanju peticije: Kreirajte, objavljujte i prikupljajte potpise. Ovako stvarate promjene.

Raspravljajte o važnim pitanjima s drugima u parlamentu i savjetujte članove parlamenta o njihovim političkim odlukama!

Zajedno s 12.795.699 osobama budite informirani o problemima koji vas pogađaju:

uspješna pitanja

Ove inicijative su postigle ili djelomično ispunile svoj cilj. Nakon što je inicijativa uspješna, inicijatori odlučuju.

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada