Vellykkede bekymringer

Disse initiativene har oppnådd eller delvis oppfylt deres mål. Når et initiativ er vellykket, bestemmer initiativtakerne. Hva ditt engasjement og kampanjer kan gjøre, vil du lære her.

  • 1. Lag
  • 2. Mobiliser
  • 3. Delta
Start kampanje

Bidra til å styrke samfunnsdeltakelse. Vi vil gjøre bekymringene dine hørt mens du forblir uavhengig.

Fremme nå

openPetition er å lage en fri og non-profit plattformen som innbyggerne en felles interesse i offentligheten, organisere og engasjere seg i dialog med politikk.

Vi støtter

openPetition International