Петиции, кампании,
граждански инициативи

openPetition ви подкрепя при стартиране на петиция: Създавайте, публикувайте, събирайте подписи. Ето как създавате промяна.

Обсъждайте важни въпроси с другите в парламента и съветвайте членовете на парламента относно техните политически решения!

Заедно с 12.796.903 бъдете информирани за проблемите, които ви засягат:

Успешни искове

Тези инициативи са постигнали или частично постигнали целта си. Кога дадена инициатива е успешна, решават инициаторите

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега