Вашият глас създава промяна


Платформа за петиции и политически диалог

14 милиони души се включват в нашата платформа за активно решаване на социални проблеми.

Всеки ден хората имат успех с онлайн петиции. Ние поддържаме вашата кампания от създаването до доставката.

openPetition е политически неутрален, нестопански и независим. Даваме глас на всеки човек - без значение колко голяма или малка е вашата грижа.

Какво искаш да промениш днес?

Успешни искове — Европейски съюз

Не е приложимо за нито една петиция в ЕС.

Нулиране на филтъра

Петиции до ЕС на други езици

155 Подписи
26.05.2023 г. завършен
339 Подписи
07.07.2023 г. завършен
88 Подписи
19.03.2023 г. завършен
12 019 Подписи
22.06.2023 г. завършен

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега