Umwelt

W sprawie zanieczyszczenia hałasem w pobliżu portów lotniczych 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
154 Supporters 154 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję skarży się na poziom zanieczyszczenia hałasem w pobliżu portów lotniczych na Węgrzech, twierdząc, że węgierski rząd nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (dyrektywa w sprawie hałasu w środowisku), ponieważ nie ustalił dopuszczalnych wartości hałasu w pobliżu lotnisk. Składający petycję twierdzi również, że władze nie dokonały strategicznego mapowania hałasu ani nie sporządziły planów działania, nie zorganizowały publicznych konsultacji w odniesieniu do tych ostatnich, jak zalecono w dyrektywie w sprawie hałasu w środowisku, i nie zdołały zapewnić ochrony zdrowia osób mieszkających w pobliżu portów lotniczych. Ponadto podkreśla on, że od sierpnia 2018 r. zmieniły się tory lotu, co spowodowało większe zanieczyszczenie hałasem wokół portu lotniczego w Budapeszcie.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international