Umwelt

Ve věci hlukového znečištění v okolí letišť 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
154 Supporters 154 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel si stěžuje na úroveň hlukového znečištění v blízkosti letišť v Maďarsku a tvrdí, že maďarská vláda nedodržuje svoje závazky podle směrnice 2002/49/ES týkající se posuzování a řízení hluku ve venkovním prostředí (směrnice o hluku ve venkovním prostředí), neboť nestanovila mezní hodnoty pro hluk v blízkosti letišť. Rovněž tvrdí, že orgány neprovedly strategické mapování hluky ani nevypracovaly akční plány, neuspořádaly v souvislosti s nimi veřejné konzultace, jak jim předepisuje směrnice o hluku ve venkovním prostředí, a nechrání zdraví občanů, kteří bydlí blízko letišť. Poukazuje také na to, že v srpnu 2018 byly navíc změněny letové trasy, což vedlo k nárůstu hlukového znečištění v okolí budapešťského letiště.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international