Umwelt

?L. mürareostuse kohta lennuväljade lähiümbruses 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
154 Supporters 154 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja kaebab mürareostuse üle Ungari lennuväljade lähiümbruses, väites, et Ungari valitsus ei täida kohustusi, mis tulenevad keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega seotud direktiivist 2002/49/EÜ (keskkonnamüra direktiiv), olles jätnud seadmata mürataseme piirväärtused lennuväljade lähiümbrusele. Ta väidab ka, et ametiasutused ei ole mürareostuse direktiivile vastavalt võtnud ette strateegilise müra kaardistamist ega koostanud tegevuskavasid, nad ei ole viimase osas konsulteerinud üldsusega ning pole astunud samme lennuväljade lähiümbruses elavate inimeste tervise kaitsmiseks. Lisaks toob ta välja, et 2018. aasta augustis muudeti lennutrajektoore, misläbi suurenes mürareostus Budapesti lennujaama ümbruses.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now