Umwelt

Om buller i närheten av flygplatser 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
154 Supporters 154 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren klagar över bullernivån i närheten av ungerska flygplatser och hävdar att den ungerska regeringen inte uppfyller sina skyldigheter enligt direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller (direktivet om omgivningsbuller), eftersom den inte har fastställt några gränsvärden för buller nära flygplatser. Han argumenterar även att myndigheterna inte har genomfört någon strategisk bullerkartläggning eller upprättat några handlingsplaner, inte har anordnat något samråd med allmänheten, såsom föreskrivs i direktivet, och har misslyckats med att skydda hälsan hos personer som bor nära flygplatser. Dessutom påpekar framställaren att flygvägarna ändrades från och med augusti 2018, vilket ledde till ökat buller omkring flygplatsen i Budapest.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international