Umwelt

O znečistení hlukom v blízkosti letísk 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
154 Supporters 154 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície sa sťažuje na úroveň hluku v blízkosti letísk v Maďarsku a tvrdí, že maďarská vláda si neplní povinnosti podľa smernice 2002/49/ES, ktoré sa týkajú posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (smernica o environmentálnom hluku – SEH), keďže nestanovila limitné hodnoty hluku v blízkosti letísk. Zároveň tvrdí, že orgány nevykonali strategické mapovanie hluku ani akčné plány, neuskutočnili verejné konzultácie v súvislosti s týmito plánmi, ako to predpisuje SEH, a nechránili zdravie ľudí, ktorí bývajú v blízkosti letísk. Okrem toho pripomína, že od augusta 2018 došlo k zmene letových trás, ktoré zvýšili znečistenie okolo budapeštianskeho letiska.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now