Umwelt

относно шумовото замърсяване в близост до летищата 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
154 Supporters 154 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията се оплаква от нивото на шумово замърсяване в близост до летищата в Унгария, като твърди, че унгарското правителство не изпълнява задълженията си по силата на Директива 2002/49/ЕО относно оценката и управлението на шума в околната среда (Директивата относно шума в околната среда ), тъй като не е определило допустими стойности за шум около летищата. Той също твърди, че органите не са предприели стратегическо картографиране на шума или планове за действие, не са организирали обществени консултации във връзка с последното, както е предвидено от Директивата относно шума в околната среда, и не са успели да защитят здравето на хората, които живеят в близост до летищата. В допълнение той посочва, че от август 2018 г., траекториите на полетите са променени, което води до увеличаване на шумовото замърсяване в близост до летището в Будапеща.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now