Handelspolitik

W sprawie przepisów przejściowych dotyczących osiedlania się obywateli brytyjskich w państwach członkowskich UE 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję wyraża zaniepokojenie z powodu utraty obywatelstwa UE przez obywateli brytyjskich oraz ich prawa do swobodnego przemieszczania się w UE. Twierdzi on, że UE ma obowiązek opieki wobec wszystkich obywateli UE. Składający petycję wzywa do ustanowienia przepisów przejściowych umożliwiających obywatelom brytyjskim wybór miejsca zamieszkania w jednym z państw członkowskich UE w okresie przejściowym trwającym 5 lat, przy wsparciu ze strony państw członkowskich dla tych obywateli, aby umożliwić im w szczególności ubieganie się o obywatelstwo w tym państwie członkowskim. Składający petycję zwraca się również do Parlamentu Europejskiego o wsparcie europejskiej inicjatywy obywatelskiej w sprawie stałego obywatelstwa Unii Europejskiej.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international