Handelspolitik

Ve věci přechodných opatření týkajících se pobytu britských státních příslušníků v členských státech EU 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel se obává, že britští státního občanství příslušníci ztratí občanství EU a právo na volný pohyb v EU. Uvádí, že EU má povinnost postarat se o všechny občany EU. Předkladatel vyzývá k zavedení přechodného opatření, které by britským státním příslušníkům umožnilo získat povolení k pobytu v některém členském státě EU na přechodnou dobu pěti let zejména proto, aby poté mohli v tomto státě žádat o státní občanství. Předkladatel rovněž vyzývá Evropský parlament, aby podpořil evropskou občanskou iniciativu týkající se trvalého občanství Evropské unie.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international