Handelspolitik

относно преходни разпоредби за установяването на британски граждани в държавите – членки на ЕС 

Hans Moerbeek
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията изразява своята загриженост относно загубата на гражданство на ЕС на граждани на Обединеното кралство и относно тяхното право на свободно движение в рамките на ЕС. Той твърди, че ЕС има задължение за грижа към всички граждани на ЕС. Вносителят на петицията призовава за преходна разпоредба, която да позволи на британските граждани да изберат да пребивават в държава — членка на ЕС, в рамките на преходен период от 5 години, с подкрепата на държавите членки за тези граждани, за да им се даде възможност, по-специално, да кандидатстват за гражданство в съответната държава членка. Също така вносителят на петицията приканва Европейския парламент да подкрепи европейската гражданска инициатива относно постоянното гражданство на Европейския съюз.

Thank you for your support, Hans Moerbeek

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international