Περιοχή: Europäische Union

Save bees and farmers ! Towards a bee-friendly agriculture for a healthy environment

Karl BÄR
Η αναφορά απευθύνεται σε
European Commission
291.452 Υποστηρικτές 291.452 σε Europäische Union
100% του 500 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Σεπτεμβρίου 2019
  2. Συλλογή ακόμα 10 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου . Προωθήστε για να εγγραφείτε και να υπογράψετε στη σελίδα αναφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου :

Υπογράψτε

To protect bees and people’s health, we call on the Commission to propose legal acts to phase out synthetic pesticides by 2035, to restore biodiversity, and to support farmers in the transition. Phase out synthetic pesticides in EU agriculture by 80% by 2030, starting with the most hazardous, to become free of synthetic by 2035; restore natural ecosystems in agricultural areas so that farming becomes a vector of biodiversity recovery; reform agriculture by prioritising small scale, diverse and sustainable farming, supporting a rapid increase in agro-ecological and organic practice, and enabling independent farmer-based training and research into pesticide- and GMO-free farming.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Karl BÄR

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα