Rädda bin och bönder! För ett bivänligt jordbruk och en sund miljö.

petitioner
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
291,452 291,452 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

För att skydda bin och människors hälsa uppmanar vi kommissionen att föreslå rättsakter för att fasa ut syntetiska bekämpningsmedel senast 2035 i syfte att återställa den biologiska mångfalden och stödja bönderna under övergången. Fasa ut syntetiska bekämpningsmedel, först de farligaste, inom EU:s jordbruk med 80 % fram till 2030 för att få ett jordbruk fritt från syntetiska bekämpningsmedel senast 2035. Återställa naturliga ekosystem i jordbruksområden så att jordbruket driver på återhämtningen av den biologiska mångfalden. Reformera jordbruket genom att prioritera småskaligt, diversifierat och hållbart jordbruk, genom att stödja en snabb ökning av agroekologiska metoder och ekologiskt jordbruk och genom att ge möjligheter till oberoende jordbrukarbaserad utbildning och forskning om odling utan bekämpningsmedel och genetiskt modifierade organismer.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now