Да спасим пчелите и земеделските стопани! Щадящо пчелите селско стопанство за здравословна околна среда

Karl BÄR
Petition is directed to
Европейска комисия
291.452 Supporters 291.452 in Europäische Union
100% from 500 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

С цел защита на пчелите и здравето на хората призоваваме Комисията да предложи правни актове за постепенното премахване на синтетичните пестициди до 2035 г., за възстановяване на биологичното разнообразие и за подкрепа на земеделските стопани в процеса на прехода. Постепенно ограничаване на синтетичните пестициди в селското стопанство в ЕС с 80 % до 2030 г., като се започне от най-опасните, и пълното им премахване до 2035 г.; възстановяване на естествените екосистеми в селскостопанските райони, така че селското стопанство да се превърне във фактор за възстановяването на биологичното разнообразие; реформа на селското стопанство чрез отдаване на приоритет на дребномащабното, разнообразно и устойчиво селско стопанство; подкрепа за бързото разрастване на агроекологичните и биоземеделските практики и подпомагане на независимото обучение на земеделските стопани и научните изследвания в областта на селскостопанските практики без пестициди и без ГМО.

Thank you for your support, Karl BÄR

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now