Päästkem mesilased ja põllumajandustootjad! Keskkonna puhtuse huvides muudame põllumajanduse mesilassõbralikumaks

Petition is directed to
Euroopa Komisjon
291,452 supporters 291,452 in European Union

Collection finished

291,452 supporters 291,452 in European Union

Collection finished

  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Kutsume komisjoni üles mesilaste kaitsmiseks ja inimeste tervise huvides esitama õigusaktide ettepanekuid eesmärgiga järk-järgult lõpetada sünteetiliste pestitsiidide kasutamine 2035. aastaks, taastama bioloogilise mitmekesisuse ja andma selleks põllumajandustootjatele üleminekuperioodil toetust. Vähendada 2030. aastaks järk-järgult sünteetiliste pestitsiidide kasutamist ELi põllumajanduses 80%, alates kõige ohtlikumatest, ja lõpetada sünteetiliste pestitsiidide kasutamine täielikult 2035. aastaks; taastada põllumajanduspiirkondades looduslikud ökosüsteemid, muutes põllumajanduse bioloogilise mitmekesisuse taastamise teguriks; korraldada ümber põllumajandus, pidades esmatähtsaks väikesemahulist, mitmekesist ja kestlikku põllumajandust, toetades agroökoloogilise ja mahepõllumajanduse osatähtsuse kiiret suurendamist ning saavutada, et koolitus ja teadusuuringud pestitsiidide ja GMO-vaba põllumajanduse valdkonnas oleksid sõltumatud ja rajaneksid põllumajandustootjate kogemustel.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now