Zusammenleben

Petition No 0573/2020 by Wojciech Pruński (Polish) on violation of the Charter on Fundamental Rights by Poland regarding restrictions due to COVID-19 

Wojciech Pruński
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
2 Supporters 2 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched June 2020
  2. Time remaining 6 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Polijas valdības dekrēts, ar ko Covid-19 epidēmijas kontekstā noteikti dažādi ierobežojumi, rīkojumi un aizliegumi, pārkāpj pulcēšanās brīvību, ko garantē Pamattiesību harta un Polijas konstitūcija. Lūgumrakstā viņš atsaucas uz tiesas spriedumu, kas nosaka, ka pulcēšanās aizliegums raisa būtiskas konstitucionālas šaubas, it sevišķi par to, vai ir pieņemami subjektīvo tiesību ierobežojumi, kā arī proporcionalitātes principa aspektā. Lūgumraksta iesniedzējs turklāt apgalvo, ka policija nelikumīgi aizturējusi miermīlīgus demonstrantus, tostarp prezidenta vēlēšanu kandidātu un Senāta (Polijas parlamenta augšpalātas) locekli.

Thank you for your support, Wojciech Pruński

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international