Umwelt

Par pārrobežu piesārņojumu Timišas upē (Timiș) Rumānijā 

Uniunea Salvati Romania
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka pēdējos 10 gadus Lugožas (Lugoj) pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas būtiski piesārņo Timišas upi, tādējādi ietekmējot daudzām mājsaimniecībām Rumānijā un Serbijā piegādātā ūdens kvalitāti. Viņa sūdzas, ka, neraugoties uz gadu gaitā vairākkārt piemērotajiem naudas sodiem, uzņēmums, kas apsaimnieko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, turpina netraucēti strādāt un piesārņot vidi. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju 2009. gadā tika uzsākta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovāciju, taču Rumānijas Revīzijas palātas 2016. gadā veiktā revīzijā tika konstatēti būtiski trūkumi projekta īstenošanā, jo lielākā daļa darbu vai nu nebija pabeigti, vai arī bija veikti nepareizi.

Thank you for your support, Uniunea Salvati Romania

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international