Medien

относно Закона за далекосъобщенията в Германия 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched November 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Петицията има за цел да принуди доставчиците на услуги, предлагащи услуга в интернет, която е изцяло или отчасти финансирана чрез реклами, да правят това срещу заплащане, без реклами и без тракери, които съхраняват информация за поведението на потребителя. Предоставяните в интернет услуги, както и услуги от други медии, все повече се финансират чрез предоставяне на лични данни. Финансирането по този начин е неетично и нехуманно. Общият регламент относно защитата на данните не възпира дружествата да прилагат своите съмнителни практики. Разумна алтернатива би била да се гарантира, че тези услуги трябва да се предлагат срещу заплащане.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now