Tiere

относно избиването на диви кози в Тенерифе  

Los Verdes
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched 04/04/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията се оплаква, че островният съвет на Тенерифе е възложил на дружество умъртвяването на 1000 диви кози, които се скитат свободно в селските паркове Анага и Тено. Вносителят на петицията се опасява, че това може да доведе до простреляни животни, които да избягат и да страдат в продължение на няколко дни в планината. Вносителят на петицията също така отбелязва, че планът се съфинансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Вносителят на петицията заявява, че Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 г. относно защитата на животните в момента на умъртвяване, който е в сила от 1 януари 2013 г., и другите правила за хуманното отношение към животните са предназначени да гарантират, че се избягва излишната болка или страдание въз основа на най-новата налична научна информация. Вносителят на петицията моли за помощ от Европейския съюз, за да се предотврати подобно умъртвяване.

Thank you for your support, Los Verdes

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now