Tiere

O zabíjaní voľne žijúcich kôz na Tenerife  

Los Verdes
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície sa sťažuje, že ostrovná rada na ostrove Tenerife si objednal likvidáciu 1000 voľne žijúcich kôz, ktoré sa voľne pohybujú vo vidieckych parkoch Anaga a Teno. Predkladateľ petície sa obáva, že by to mohlo viesť k tomu, že postrelené zvieratá utečú do hôr a tam budú niekoľko dní trpieť. Predkladateľ petície takisto poukazuje na to, že tento plán sa spolufinancuje z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Predkladateľ petície uvádza, že nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania, ktoré je v účinnosti od 1. januára 2013, a ďalšie pravidlá týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat majú zabezpečiť, aby sa na základe najnovších dostupných vedeckých informácií predišlo zbytočnej bolesti alebo utrpeniu. Predkladateľ petície žiada Európsku úniu o pomoc, aby sa zabránilo takémuto zabíjaniu.

Thank you for your support, Los Verdes

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international