Handelspolitik

Om de förluster som hans jordbruk lidit på grund av åtgärder som strider mot EU:s lagstiftning  

Ermanno De Chino
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
3 Supporters 3 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched December 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren, som äger ett jordbruk som är specifikt inriktat på avel och export av bidrottningar, uppger sig ha lidit ytterst stora ekonomiska förluster på grund av åtgärder som nyligen antagits av regionen Sicilien och kommissionen. Den 28 juni 2019 utfärdade regionen Sicilien dekret 1343, enligt vilket en skyddszon med en radie av 5 km inrättas i området mellan kommunerna Lentini, Carlentini och Catania och enligt vilket export av bidrottningar utanför regionen i praktiken förbjuds. Framställaren uppger även att kommissionen på nytt har införlivat Sicilien i den skyddszon som föreskrivs genom kommissionens genomförandebeslut 2014/909/EU om vissa skyddsåtgärder vad gäller bekräftade förekomster av den lilla kupskalbaggen i Italien. Enligt framställaren är de åtgärder som regionen Sicilien och kommissionen vidtagit klart oförenliga med bestämmelserna i genomförandebeslut 2017/2174/EU, enligt vilket det föreskrivs en möjlighet att exportera bidrottningar förutsatt att vissa krav uppfylls.

Thank you for your support, Ermanno De Chino

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now