Handelspolitik

O stratách, ktoré utrpel jeho poľnohospodársky podnik v dôsledku opatrení, ktoré sú v rozpore s európskymi právnymi predpismi  

Ermanno De Chino
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
3 Supporters 3 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched December 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície, ktorý je vlastníkom poľnohospodárskeho podniku špecializovaného na chov a vývoz včelích kráľovien, tvrdí, že utrpel obrovské finančné straty v dôsledku opatrení, ktoré nedávno prijali región Sicília a Komisia. Región Sicília vydal 28. júna 2019 dekrét č. 1343, ktorým sa zavádza ochranné pásmo s polomerom 5 km v oblasti medzi obcami Lentini, Carlentini a Catania a zakazuje sa vývoz včelích kráľovien mimo tohto regiónu. Predkladateľ petície tiež tvrdí, že Komisia opätovne zahrnula Sicíliu do ochranného pásma stanoveného vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/909/EÚ o určitých ochranných opatreniach súvisiacich s potvrdeným výskytom malého úľového chrobáka v Taliansku. Podľa predkladateľa petície sú opatrenia, ktoré prijali región Sicília a Komisia, jednoznačne nezlučiteľné s ustanoveniami vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2017/2174, v ktorom sa stanovuje možnosť vývozu včelích kráľovien za predpokladu splnenia určitých požiadaviek.

Thank you for your support, Ermanno De Chino

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now