30 χλμ / ώρα - κάνοντας τους δρόμους βιώσιμους!

Petitioner not public
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 Supporters 0 in Europäische Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Προτείνουμε όριο 30 χλμ/ώρα (20 μίλια/ώρα) σε ολόκληρη την ΕΕ ως προκαθορισμένο όριο ταχύτητας για τις αστικές / κατοικημένες περιοχές. Οι τοπικές αρχές μπορούν να καθορίσουν άλλα όρια ταχύτητας, εάν μπορούν να αποδείξουν ότι πληρούνται οι περιβαλλοντικές και οι ανάγκες ασφάλειας των πιο ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου. Η ΕΕ έχει σαφείς στόχους για την οδική ασφάλεια και το περιβάλλον, αλλά αυτοί δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί. Ένα βασικό όριο ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα (20 μίλια/ώρα) θα βοηθήσει για την εφαρμογή τους πιο αποτελεσματικά, όπως έχει αποδειχθεί με επιτυχία στη μείωση των τραυματισμών και των θανάτων, του θορύβου, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών CO2, καθώς και τη βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας. Οι άνθρωποι μπορούν να ταξιδεύουν με λιγότερο φόβο. Τρόποι μετακίνησης πιο φιλικοί στο περιβάλλον γίνονται πιο ελκυστικοί. Για να ανταποκριθεί στην αρχή της επικουρικότητας, οι τοπικές αρχές πρέπει να έχουν την τελική απόφαση να ορίσουν άλλα όρια ταχύτητας στους δρόμους τους και να εφαρμόσουν ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη των στόχων.

Thank you for your support

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international