"30 km/t - katujen käyttömahdollisuuksien parantaminen"

Petitioner not public
Petition is directed to
Euroopan komissio
0 Supporters 0 in Europäische Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Ehdotamme 30 km/t (20 mailia/t) EU-laajuisena lähtökohtaisena nopeusrajoituksena kaupunki- ja asutusalueilla. Paikallisviranomaiset voisivat poiketa tästä jos he voivat osoittaa miten suojattomimpien tienkäyttäjien turvallisuus- ja ympäristötarpeet on huomioitu. EU:lla on selkeät tieturvallisuus- ja ympäristötavoitteet mutta nämä eivät vielä toteudu käytännössä. 30 Km/t perusnopeusrajoituksena auttaisi näiden tehokkaampaa toteuttamista koska tämä on osoittautunut menestykselliseksi keinoksi vähentää henkilövahinkoja ja kuolemia, melua, ilmansaasteita ja hiilidioksidipäästöjä ja parantaa liikenteen sujuvuutta. Ihmiset voivat matkustaa tuntien vähemmän pelkoa. Ympäristöystävällisten matkustusmuotojen tulevat houkuttelevimmiksi. Läheisyysperiaatteen kunnioittaminen edellyttää että paikallisviranomaisille jää lopullinen päätösvalta asettaa eri nopeusrajoituksia ja käyttää muita keinoja samojen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Thank you for your support

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international