Euroopa kodanikualgatus "30 km / h - linnatänavad inimsõbralikuks!"

Petitioner not public
Petition is directed to
Euroopa Komisjon
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2012
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Teeme ettepaneku kehtestada Europa Liidu linna-ja elamupiirkondades ühtne 30 km/h piirkiirus. Kohalikud omavalitsused võivad seada sellest erinevaid piirkiirusi juhul kui nad suudavad tõestada, kuidas on tagatud haavatavamate liiklejate ohutus ja keskkonnaalased nõuded. EL-il on selged liiklusohutuse ja keskkonnakaitse eesmärgid, kuid need ei ole veel saavutatud. 30 km/h piirkiirus on osutunud heaks vahendiks liiklusõnnetuste ja liikluses hukkunute, müra, õhusaaste ja süsinikdioksiidi heite vähendamisel ning liikluse sujuvuse parandamisel. Inimesed saavad liigelda ilma hirmu tundmata. Keskkonnasõbralikud liikumisviisid muutuvad atraktiivsemaks. Kohalikele omavalitsustele peab samas jääma lõplik otsustusõigus teistsuguste kiirusepiirangute kehtestamisel ja muude lahenduste rakendamisel samade eesmärkide saavutamiseks.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now